درباره من

رزومه

استاد فریبا روشنی کوشا
کارشناسی مامایی از دانشگاه تهران
و ارشد مشاوره

مدرس کشوری زایمان فیزیولوژیک
سابقه بیش از ۳۰ سال کار در حرفه مامایی

مشاور و درمان در امور زنان
دوران کودکی دختران ،بلوغ،بارداری شیردهی،میانسالی و سالمندی و یائسگی
مشاور تنظیم خانواده
مشاور در دوران بارداری و شیردهی در منزل

مدرس مراقبتهای پزشکی دوران بارداری و شیردهی در کانون راه روشن
مدرس مراقبتهای تغذیه بارداری در پک بارداری کانون راه روشن

ارسال پیغام

    دوره های آموزشی من