شنبه, خرداد ۱۰, ۱۳۹۹

فعالیتهای کانون فرهنگی راه روشن

کارگاه های خلاقیت کودک

کلاس ها و کارگاه های جدید

کلاس بافتنی

کلاس بافتنی🍄🍄 #چهارشنبه ها ١٠ تا ١٢:٣٠ #چهارشنبه ها ١:٣٠ تا :۴ ۴ تا٣٠: ۶ #یکشنبه ها ۴ تا ۶:۳۰ با اعطای مدرک فنی حرفه ای شهریه :۸۰ت ۷۷۶۰۷۰۸۸☎️

کارگاه آموزش کیف مجلسی ویژه

#چهارشنبه ۳۱ شهریور ساعت : ۳/۳۰ الی ۵/۳۰ شهریه : ۴۰ ت خانم سهیلی مهر ثبت نام قطعی جهت تهیه لوازم الزامیست @kanoonraheroshan @soheilimehr ۷۷۶۰۷۰۸۸

آموزش گلدوزی برزیلی

آموزش گلدوزی برزیلی 🌹 🌹 شروع ترم یک 🌹 #بخش هنری #یکشنبه ۲۴ شهریور ساعت : ۱۱/۳۰ تا ۱ شهریه : ۹۰ ت خانم سهیلی مهر @kanoonraheroshan @soheilimehr ۷۷۶۰۷۰۸۸

کارگاه آموزش شماره دوزی

کارگاه آموزش شماره دوزی 🌺 ☘️ آموزش کامل در یک جلسه☘️ #بخش هنری #چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت : ۹ تا ۲ شهریه : ۱۰۰ ت خانم سهیلی مهر @kanoonraheroshan @soheilimehr ۷۷۶۰۷۰۸۸

آموزش گلدوزی برزیلی

آموزش گلدوزی برزیلی 🌹 🌹 شروع ترم یک 🌹 #بخش هنری #یکشنبه ۲۴ شهریور ساعت : ۱۱/۳۰ تا ۱ شهریه : ۹۰ ت خانم سهیلی مهر @kanoonraheroshan @soheilimehr

قالی بافی – گلیم بافی

#یکشنبه ها ۱۶ تا ۱۸ شهریه : ۸۰ت @kanoonraheroshan ۷۷۶۰۷۰۸۸

بخش خانواده: 33504635       بخش مشاوره: 33136798