33504635    33136798

تهران-میدان شهدا-خیابان شهید قادری-بن بست شهید شکری-پلاک 1-طبقه سوم

شنبه تا پنج شنبه 8 صبح تا 6 عصر

۰۹۹۲۸۸۸۷۱۴۱

۰۹۳۶۵۰۸۴۴۵۵

۰۹۳۶۵۰۸۴۴۵۵

مرکز بازی آموزشی۲ تا ۶ سال  – ۰۹۱۰۴۴۴۶۴۱۸

خانه کودک ویژه ۳ تا ۴ساله ها – ۰۹۱۰۴۴۴۶۴۱۵

مهدکودک خ ایران ۴ تا۵/۵ ساله ها – ۰۹۳۳۲۵۲۵۵۲۰

پیش دبستانی۱ و ۲ – ۰۹۱۰۴۴۴۶۴۱۷

نوجوان دختران – ۰۹۰۳۱۶۳۸۰۵۶

نوجوان پسران – ۰۹۳۸۴۴۱۸۱۳۶

۰۹۳۶۵۰۸۴۴۵۵

زبان عربی – ۰۹۱۰۴۴۴۶۴۱۶

۰۹۳۷۱۲۰۲۸۷۲

تهران – خیابان ۱۷ شهریور – جنب مترو امیرکبیر – ساختمان بیمه ایران پ ۱۳۴۹ – همکف

۳۳۷۸۲۰۰۳

۰۹۱۹۰۱۷۰۰۳۸

۰۹۱۹۰۱۷۰۰۳۶

۰۹۰۳۶۲۰۰۷۴۱

۰۹۱۹۰۱۱۴۰۵۴