نیلوفر کریم آبادی

 

تحصیلات

 

سابقه فعالیت ها:

رزومه سابقه ۱۲ سال فعالیت و آموزش در این رشته و کار در دو آموزشگاه در حال حاضر