تحصیلات:

ارشد روانشناسی کودک تخصص استثنایی ، دانشگاه علامه طباطبایی

مدارک معتبر:

شرکت در کارگاه های تخصصی کودک

کم شنوایی

بازی درمانی

اختلال اوتیسم تشخیص،  ارزیابی، درمان

اختلالات یادگیری تشخیص، ارزیابی ، درمان

اختلالات روانی- حرکتی و روش های موثر درمان

و غیره

در مورد من:

نزدیک به ده سال هست که مشغول به کار هستم ارزیابی، تشخیص، درمان اختلالات دوران کودکی و نوجوانی عادی و استثنایی و تشکیل دهنده کارهای تخصص مادر و کودک و فرزند پروری و تربیت مربی

در مورد کلاس های من:

کلاس مادر و کودک تمام ابعاد رشدی کودک کار می شود و همچنین ارزیابی و تشخیص و درمان مشکلات کودکان

کلاس تربیت مربی توضیح کامل اختلالات به مربی ها و زمان ارجاع به روانشناس و چگونگی برخورد درست با این اختلالات

فرزند پروری تمام نکات لازم برای برای فرزندی پروری درست به والدین داده می شود و چگونگی پیشگیری از اختلالات