ماجده طالبیان مقدم

 

دانشجوی ترم 6 رشته حقوق

و فعالیت  حوزه هنری

تذهیب، ماندلا، نقطه کوبی، دیوار کوب

 

رزومه :

یک  مدت کوتاه در حوزه   طراحی چهره و اسکیس فعالیت داشتم

یک سال  تذهیب مدور، دیوار کوب، نقطه کوبی، تذهیب سنتی کار میکنم

7 ماهه تو اینستاگرام فعالیت دارم و از طریق اینستا و یا به صورت حضوری ثبت سفارش دارم.