زهرا علویان

حدودا بیست سالی هست که که کار قلاب بافی میکنم  دارای مدرک فنی  حرفه ای کشوری و۷ماه که با کانون راه روشن در ارتباط هستم.