رزومه:
خانم سادات موسوی
فوق لیسانس فلسفه اسلامی دانشگاه الزهرا
مشاور نوجوان در موسسه ی تسنیم سال های ۸۸و۸۹
مشاور خانواده در موسسه راه روشن سال ۸۹