رزومه

استاد نسرین فنایی
دکترای روانشناسی خانواده
مدرس دانشگاه
مشاور خانواده
عضو هیئت امناء بنیاد فرهنگی زنان ‌و خانواده
مدرس مجموعه مباحث تربیتی انتخاب همسر ،تعامل صحیح
وتفاوت زن مورد در عشق ورزی در کانون راه روشن
سابقه بیش. از ۲۰ سال در حوزه
مشاور خانواده ،فردی،پیش از ازدواج،حل تعارض…
مدرس آموزش خانواده در مدارس
مدرس اختلال یاد گیری ویژه معلمین
مدرس دوره های مهارت های زندگی
مدرس کارگاه های آموزشی در حوزه تربیت کودک
و تعامل صحیح با نوجوان .. ، درمان اختلالات اضطرابی
،کاهش و مدیریت فشارهای روانی و …
مدرس در بنیاد فرهنگی رفاه
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (واحد مرکز)

ارسال پیغام

    دوره های آموزشی من