معرفی استاد:خانم ابری

رزومه:خانم ابری مربی جوان و با نشاط کانون راه روشن ،دانشجو  خلاق و هنرمند میباشد.

مدت زمان ۷سال با کانون همکاری دارند.

کلاسهای مختلفی از جمله تاج سازی،عروسک سازی ،ست سیسمونی و ….. در کانون برگزار می‌کنند.