نام : حدیقه سادات (خاله دریا)

نام خانوادگی:دریاباری

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

مدارک معتبر: دارای مدرک تربیت مربی از جهاد دانشگاهی ،مربیگری بازی‌های هدفمند بین المللی ،در حال گذراندن بازی ورزش کودکان بصورت تئوری و عملی ،هیات ورزش‌های همگانی

سابقه تدریس :به مدت ۳ سال در کانون راه روشن مربی پیش دبستانی ۱ و مدتی پیش دبستانی ۲ ،

مربی بازی‌های هدفمند ،

کلاس مادروکودک من می‌توانم

کلاس کارو اندیشه

کارگاه‌های مادر وکودک .