احترام جانداری (حکیم )

 

تحصیلات :دیپلم اقتصاد

سابقه تدریس ۳۸سال

افتخارات :دارای ۱۵مدرک فنی و حرفه ای

دارای مدرک پداگوژی و کارت ابلاغ مربیگری در سه رشته

آموزش در آموزشگاههای معتبر /کانون راه روشن /سراهای محله/مساجد محل

چند نمایشگاه برگزار کردم و در جشنواره‌های مختلف شرکت داشته است.