دکتر فاطمه فرهادی

یکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه

صبح تا عصر

 •  دکترای مشاوره خانواده
 • کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
 • کارشناسی علوم تربیتی

خانم دکتر زهرا بابایی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی

 •  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • مدرس آموزش خانواده
 • مشاوره فردی
 • روان درمانی آسیب عاطفی و خیانت
 • مشاوره زوج درمانی
 • درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی و وسواس
 • مهارت زندگی و فرزند پروری
 • مشاوره کودک

خانم دکتر راحله امیدوار خرم

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی

 •  مشاوره خانواده
 • مشاوره فردی
 • روان درمانی و مشاوره
 • درمان اختلالات روانشناختی
 • اختلالات طبقه وسواس، افسردگی
 • اختلالات اضطرابی

( فوبی خاص، اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر، آگورافوبیا، پانیک یا وحشتزدگی، اضطراب جدایی، اضطراب امتحان و …)

خانم دکتر زهرا بابایی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی

 •  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • مدرس آموزش خانواده
 • مشاوره فردی
 • روان درمانی آسیب عاطفی و خیانت
 • مشاوره زوج درمانی
 • درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی و وسواس
 • مهارت زندگی و فرزند پروری
 • مشاوره کودک

خانم دکتر راحله امیدوار خرم

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی

 •  مشاوره خانواده
 • مشاوره فردی
 • روان درمانی و مشاوره
 • درمان اختلالات روانشناختی
 • اختلالات طبقه وسواس، افسردگی
 • اختلالات اضطرابی

( فوبی خاص، اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر، آگورافوبیا، پانیک یا وحشتزدگی، اضطراب جدایی، اضطراب امتحان و …)

خانم دکتر زهرا بابایی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی

 •  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • مدرس آموزش خانواده
 • مشاوره فردی
 • روان درمانی آسیب عاطفی و خیانت
 • مشاوره زوج درمانی
 • درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی و وسواس
 • مهارت زندگی و فرزند پروری
 • مشاوره کودک

خانم دکتر راحله امیدوار خرم

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی

 •  مشاوره خانواده
 • مشاوره فردی
 • روان درمانی و مشاوره
 • درمان اختلالات روانشناختی
 • اختلالات طبقه وسواس، افسردگی
 • اختلالات اضطرابی

( فوبی خاص، اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر، آگورافوبیا، پانیک یا وحشتزدگی، اضطراب جدایی، اضطراب امتحان و …)

خانم دکتر زهرا بابایی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی

 •  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • مدرس آموزش خانواده
 • مشاوره فردی
 • روان درمانی آسیب عاطفی و خیانت
 • مشاوره زوج درمانی
 • درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی و وسواس
 • مهارت زندگی و فرزند پروری
 • مشاوره کودک

خانم دکتر راحله امیدوار خرم

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی

 •  مشاوره خانواده
 • مشاوره فردی
 • روان درمانی و مشاوره
 • درمان اختلالات روانشناختی
 • اختلالات طبقه وسواس، افسردگی
 • اختلالات اضطرابی

( فوبی خاص، اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر، آگورافوبیا، پانیک یا وحشتزدگی، اضطراب جدایی، اضطراب امتحان و …)

خانم دکتر زهرا بابایی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی

 •  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • مدرس آموزش خانواده
 • مشاوره فردی
 • روان درمانی آسیب عاطفی و خیانت
 • مشاوره زوج درمانی
 • درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی و وسواس
 • مهارت زندگی و فرزند پروری
 • مشاوره کودک

خانم دکتر نرگس شریفی

کارشناسی ارشد روانشناسی کودک

ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی 

شرکت در کارگاه های تخصصی از جمله مشکلات رفتاری، اوتیسم، بیش فعالی و غیره 

تشخیص ، ارزیابی و درمان اختلالات دوران کودکی هست از جمله

 • لجبازی
 • نافرمانی
 • بیش فعالی مشکل در تمرکز و دقت و بی قراری
 • اضطراب ، اضطراب جدایی
 • وسواس، تمیزی و فکری ، مو کنی، پوست کنی
 • اوتیسم
 • عقب ماندگی
 • مشکلات گفتاری، لنکت زبان
 • بد غذایی
 • ترس و غیره

خانم دکتر سهیلا طالبی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی

 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • دکترای روانشناسی
 • اختلالات اضطراب و وسواس
 • رویکرد طرحواره و درمانی
 • رویکرد واقعیت درمانی
 • گواهینامه واقعیت درمانی از گلاسر

با همکاری مجرب ترین مشاوران، ما در کنار شما هستیم. برای مشاوره در زمینه های خانواده ، کودک، تحصیلی و غیره با ما در تماس باشید.

میدان شهدا – خیابان ۱۷شهریور – جنب مترو امیرکبیر – جنب برنا گشت – ساختمان بیمه ایران – پلاک ۱۳۴۹ – طبقه همکف


فقط ایتا و پیامک  ۰۹۱۹۰۱۷۰۰۳۸

تماس تلفنی فقط در ساعات ۱۴ تا ۱۸  ۰۲۱۳۳۷۸۲۰۰۳