این مجموعه ی بسیار گسترده ، با میانگین بالایی از ازدواج در هر ماه ، در خدمت جوانان عزیز این مرز و بوم ، فعالیت های موثر و پیش برنده ای داشته است و با اعتماد جوانان ، به فعالیت های مختلفی از جمله مشاوره های پیش از ازدواج ، معرفی موارد مناسب برای ازدواج و مشاوره برای ازدواج میپردازد.

میدان شهدا خیابان مجاهدین کوچه کاظمی پلاک۵


 ۰۹۳۷۱۲۰۲۸۷۲