, ,

لیست کلاس رسانه

لیست کلاس رسانه

لیست کلاس رسانه

🔸کلاس آموزش دوره های کامپیوتر مقدماتی و پیشرفته
🔹( در حال ثبت نام )
روزهای شنبه و چهارشنبه
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
🔸کلاس آموزش عکاسی با دوربین عکاسی
🔹مقدماتی و پیشرفته
☘️🍀☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
🔸کلاس آموزش عکاسی با موبایل
🔹( در حال ثبت نام )

جهت ثبت نام : ٣٣١٣٨٠٠١

رسانه سازان

@hamidi6464

@kanoonraheroshan

لیست کلاس رسانه