نمایش دادن همه 9 نتیجه

کارگاه توپ های رنگی

کارگاه توپ های رنگی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: دوشنبه ۲۱ فروردین ساعت: ۱۵ تا ۱۶
20,000 تومان

کارگاه شنگول و منگول

کارگاه شنگول و منگول
بدون امتیاز 0 رای
زمان: پنجشنبه ۲۴ فروردین ساعت: ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰
250,000 تومان

کارگاه بازی های حرکتی

کارگاه بازی های حرکتی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: پنجشنبه ۲۴ فروردین ساعت: ۱۵ الی ۱۶
20,000 تومان

کارگاه گل بازی

کارگاه گل بازی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: پنجشنبه ۲۴ فروردین ساعت: ۱۳  الی ۱۴  
20,000 تومان

کارگاه بازی‌های تعادلی

کارگاه بازی‌های تعادلی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: چهارشنبه ۳۰ فروردین ساعت: ۱۱:۱۵ تا ۱۲:۱۵
20,000 تومان

کارگاه بازی انتخابی

کارگاه بازی انتخابی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: شنبه ۲۰ خرداد ساعت: ۱۳ الی ۱۶
70,000 تومان

ژوژمان خیاطی ( پایان دوره نازکدوز)

ژوژمان خیاطی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: ۲۰ تیرماه ساعت : ۱۰ تا ۱۲
200,000 تومان

کارگاه قصه گویی و نمایش خلاق

قصه گویی و نمایش خلاق
بدون امتیاز 0 رای
زمان: چهارشنبه ۷ تیر ساعت: ۱۵ الی ۱۶
35,000 تومان

کارگاه های تک جلسه ای

کارگاه تک جلسه ای
بدون امتیاز 0 رای
چهارشنبه ها
28,000 تومان