نمایش دادن همه 10 نتیجه

 مترجمی زبان قرآن

 مترجمی زبان قرآن
بدون امتیاز 0 رای
زمان: پنجشنبه ها ساعت: ۱۴
250,000 تومان

همایش رایگان عربی فصیح کودکان

همایش رایگان عربی فصیح کودکان
بدون امتیاز 0 رای
زمان: سه شنبه ۸ آذر ماه ساعت:

صبح:۱۱ الی ۱۲

ظهر: ۱۴ الی ۱۵

رایگان!

عربیت رو قورت بده

عربیت رو قورت بده
بدون امتیاز 0 رای
زمان: متوسطه اول: ۲۲ آذرماه ساعت ۱۶ الی ۱۸ متوسطه دوم: ۲۷ آذرماه ساعت ۱۶ الی ۱۸
200,000 تومان

مکالمه لهجه عراقی

مکالمه لهجه عراقی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: دوشنبه- چهارشنبه ساعت: ۱۶ الی ۱۹
600,000 تومان

مکالمه نون و القلم

مکالمه نون و القلم
بدون امتیاز 0 رای

یکشنبه - سه شنبه ساعت ۱۶ الی ۱۹

دوشنبه - چهرشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۳

600,000 تومان

فن ترجمه

فن ترجمه
بدون امتیاز 0 رای
زمان: روزهای فرد ساعت: ۱۸ الی ۱۹:۳۰
500,000 تومان

آموزش لهجه شامی / لبنانی

آموزش لهجه شامی / لبنانی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: شنبه -  دوشنبه ساعت: ۱۷ الی ۲۰
600,000 تومان

مکالمه فصیح

مکالمه فصیح
بدون امتیاز 0 رای
زمان: شنبه - دوشنبه ساعت: ۱۵ الی ۱۶:۳۰
450,000 تومان

مکالمه عربی فصیح ویژه ۸ تا ۱۲ سال

مکالمه عربی فصیح ویژه ۸ تا ۱۲ سال
بدون امتیاز 0 رای
زمان: دوشنبه و پنجشنبه ( دختران) ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ زمان: یکشنبه و سه شنبه (پسران) ساعت: ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ویژه کودکان ۸ تا ۱۲ سال
320,000 تومان

مکالمه عربی فصیح

مکالمه عربی فصیح
بدون امتیاز 0 رای
زمان: دوشنبه و پنجشنبه ( دختران) ساعت: ۱۳:۱۵ الی ۱۴:۱۵ زمان: یکشنبه و سه شنبه (پسران) ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
320,000 تومان