نمایش 1–12 از 71 نتیجه

کارگاه بازی های حرکتی

کارگاه بازی های حرکتی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: پنجشنبه ۲۴ فروردین ساعت: ۱۵ الی ۱۶
20,000 تومان

کارگاه بازی و دست ورزی

کارگاه بازی و دست ورزی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: دوشنبه ۴ اردیبهشت ساعت: ۱۴ تا ۱۵
25,000 تومان

کارگاه خلاقیت با سی دی های مخدوش

سی دی های مخدوش
بدون امتیاز 0 رای
زمان: دوشنبه ۴ اردیبهشت ساعت:  ۱۱:۱۵ الی ۱۲:۱۵
20,000 تومان

کارگاه شن بازی

کارگاه شن بازی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: پنجشنبه ۳۱ فروردین ساعت: ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰
20,000 تومان

کارگاه رنگ بازی

کارگاه رنگ بازی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: پنجشنبه ۳۱ فروردین ساعت: ۱۱:۱۵ تا ۱۲:۱۵
20,000 تومان

کارگاه توجه، تمرکز، دقت

کارگاه توجه، تمرکز، دقت
بدون امتیاز 0 رای
زمان: سه شنبه ۲۹ فروردین ساعت:  ۱۱:۱۵ تا ۱۲:۱۵
20,000 تومان

کارگاه بازی‌های تعادلی

کارگاه بازی‌های تعادلی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: چهارشنبه ۳۰ فروردین ساعت: ۱۱:۱۵ تا ۱۲:۱۵
20,000 تومان

کارگاه رنگ بازی

کارگاه رنگ بازی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۱ الی ۱۲
25,000 تومان

کارگاه گل بازی

کارگاه گل بازی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: پنجشنبه ۲۴ فروردین ساعت: ۱۳  الی ۱۴  
20,000 تومان

کارگاه بازی انتخابی

بازی انتخابی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ساعت: ۱۳ الی ۱۶
70,000 تومان

کارگاه شنگول و منگول

کارگاه شنگول و منگول
بدون امتیاز 0 رای
زمان: پنجشنبه ۲۴ فروردین ساعت: ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰
250,000 تومان

کارگاه توپ های رنگی

کارگاه توپ های رنگی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: دوشنبه ۲۱ فروردین ساعت: ۱۵ تا ۱۶
20,000 تومان