نمایش 1–12 از 15 نتیجه

کارگاه رنگ بازی و گل بازی

کارگاه رنگ بازی و گل بازی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: پنجشنبه ۱۰ آذر ساعت: ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ویژه ۳ تا ۴ سال
50,000 تومان

کارگاه دو جلسه ای قلقلک

کارگاه دو جلسه ای قلقلک 
بدون امتیاز 0 رای
زمان: پنجشنبه ۱۰ آذر و ۱۷ آذر
100,000 تومان

کارگاه دانشمند کوچولو

کارگاه دانشمند کوچولو
بدون امتیاز 0 رای
زمان: سه شنبه ۸ آذر ساعت: ۱۵ الی ۱۶
45,000 20,000 تومان

کارگاه مادرانه

کارگاه مادرانه
بدون امتیاز 0 رای
زمان: یکشنبه ها ۶ و ۱۳ و ۲۰ آذر ساعت: ۱۰تا۱۱:۳۰
60,000 تومان

آموزش تسبیح تزیینی

آموزش تسبیح تزیینی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: شنبه  ۵ آذر ساعت : ۹ الی ۱۴
170,000 تومان

کارگاه یکروزه اصلاح و ابرو 

کارگاه یکروزه اصلاح و ابرو 
بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان

 کارگاه یکروزه مانیکور ناخن

 کارگاه یکروزه مانیکور ناخن
بدون امتیاز 0 رای
زمان: یکشنبه ۲۹ آبان ساعت: ۱۰ تا ۱۲
50,000 تومان

بازی وارسازی عربی

بدون امتیاز 0 رای
زمان: ۲۱ آذر ماه ساعت: ۱۴ الی ۱۷ مدت همایش: ۳ ساعت
500,000 تومان

کمال طلبی منفی در ازدواج

کمال طلبی منفی در ازدواج
بدون امتیاز 0 رای
زمان: جمعه ۴ آذر ساعت: ۱۰ صبح
70,000 تومان

کارگاه یک روزه آرایش تخصصی چشم و ابرو

آرایش تخصصی چشم و ابرو
بدون امتیاز 0 رای
زمان: یکشنبه ۱۵ آبان ساعت: ۱۴ الی ۱۶
50,000 تومان

آموزش گل رویایی

آموزش گل رویایی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: دوشنبه 7 آذر ساعت : ۱۲ الی ۱۳:۳۰
100,000 تومان

 آموزش یک روزه قیطان دوزی دوره پیشرفته

 آموزش یک روزه قیطان دوزی دوره پیشرفته
بدون امتیاز 0 رای
شنبه : ۳۰ مهر زمان: ۹ الی ۱۶:۳۰
400,000 تومان