نمایش 1–12 از 56 نتیجه

کارگاه رایگان مربیگری

کارگاه رایگان مربیگری
بدون امتیاز 0 رای
زمان: دوشنبه ۲۹ آبان و ۶ آذر ساعت: ۱۲:۳۰ الی ۱۴
رایگان!

کارگاه یکروزه اصلاح و ابرو

کارگاه یکروزه اصلاح و ابرو
بدون امتیاز 0 رای
زمان: دوشنبه ۶ آذر ساعت: ۱۴ الی ۱۶
100,000 تومان

آموزش گل رویایی

آموزش گل رویایی ۱
بدون امتیاز 0 رای
زمان:  شنبه ۲۰ آبان ساعت : ۹ تا ۱۳
150,000 تومان

آموزش زیورآلات رزینی

زیورآلات رزینی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: شنبه  ۱۸ آذر ساعت : ۹ الی ۱۴
300,000 تومان

کارگاه بازی انتخابی

بازی انتخابی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: چهارشنبه ۸ آذر ساعت: ۱۳:۴۵  الی ۱۶:۴۵
95,000 تومان

کارگاه ارتباط موثر و هوش هیجانی EQ

کارگاه ارتباط موثر و هوش هیجانی EQ
بدون امتیاز 0 رای
شنبه  ۶ ساعت آموزش
480,000 تومان

آموزش دوخت یک مدل عبای شیک

دوخت یک مدل عبا
بدون امتیاز 0 رای
زمان: سه شنبه  ۱۸ بهمن ساعت : ۱:۳۰ الی ۱۵
80,000 تومان

کارگاه یکروزه علل بدرفتاری کودکان

علل بدرفتاری کودکان
بدون امتیاز 0 رای
زمان: یکشنبه ۹ بهمن ساعت: ۱۵:۳۰ الی ۱۷
35,000 تومان

آموزش زیورآلات رزینی

آموزش زیورآلات رزینی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: پنجشنبه  ۴ اسفند ساعت : ۹ الی ۱۴
200,000 تومان

 آموزش نقاشی رو چرم 

 آموزش نقاشی رو چرم 
بدون امتیاز 0 رای
پنجشنبه : ۱۱ اسفند ساعت : ۹ الی ۱۴
300,000 تومان

آموزش کیف دهانه فلزی

کیف دهانه فلزی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: یکشنبه ۲ بهمن ساعت : ۱۲ تا ۱۳:۳۰
250,000 تومان

کارگاه یکروزه بافت مو

کارگاه یکروزه بافت مو
بدون امتیاز 0 رای
زمان: یکشنبه ۲۳ بهمن ساعت: ۹ الی ۱۱
50,000 تومان