نمایش 1–12 از 46 نتیجه

آموزش دانتل کاری

آموزش دانتل کاری
بدون امتیاز 0 رای
شنبه : ۲۳ اردیبهشت ساعت : ۹  الی ۱۲
1,200,000 تومان

آموزش سرویس آشپزخانه

بدون امتیاز 0 رای
۴۶ آموزش که به صورت فیلم و نکته به نکته
100,000 تومان

 آموزش شماره دوزی

 آموزش شماره دوزی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: شنبه ۲۶ آذر ساعت: ۹ الی ۱۴
200,000 تومان

کلاس ۳ جلسه ای پته دوزی 

بدون امتیاز 0 رای
زمان: یکشنبه ها ساعت: ۱۰ تا ۱۲ صبح
150,000 تومان

دانتل کاری

دانتل کاری
بدون امتیاز 0 رای
دوشنبه : ۲۱ آذر ساعت : ۱۲ الی ۳
900,000 تومان

آموزش شماره دوزی

آموزش شماره دوزی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: شنبه ۳ دی ساعت : ۹ تا ۲
200,000 تومان

آموزش روبان دوزی

آموزش روبان دوزی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: یکشنبه  ۲۵ دی ساعت : ۹ تا ۱۰:۳۰
150,000 تومان

آموزش شماره دوزی

شماره دوزی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: سه شنبه ۱۱ آذر ساعت : ۹ الی ۱۴
350,000 تومان

آموزش روبان دوزی

آموزش روبان دوزی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: چهارشنبه ۶ اردیبهشت ساعت : ۱۲ الی ۱:۳۰
280,000 تومان

آموزش جواهر دوزی

جواهر دوزی
بدون امتیاز 0 رای
زمان: یکشنبه ۱۹ آذر ساعت : ۱۰:۳۰ الی  ۱۲
450,000 تومان

آموزش درباری دوزی 

آموزش درباری دوزی 
بدون امتیاز 0 رای
زمان: یکشنبه ۷ خرداد ساعت : ۱۲ الی ۱:۳۰
450,000 تومان