,

لیست کلاسهای بخش فرهنگی

همایش ویژه متاهلین - شنبه -22 اردیبهشت- ساعت 14 الی18-هزینه:25000 تومان همایش تعامل با خانواده همسر - سه شنبه - 25 اردیبهشت - ساعت 15 الی 16:30 - هزینه 12000 تومان همایش هوش افزایی جنین - دوشنبه - 31 اردیبهشت - ساعت 10 الی 11/30- هزینه 12000 …
,

لیست کلاسهای هنری کانون راه روشن

ترم یک سرمه دوزی - پنج شنبه - 20 اردیبهشت - ساعت 9 الی 11/30 - هزینه :70000 تومان کلاس نان های ماه مبارک رمضان - پنج شنبه - 20 اردیبهشت - ساعت 9/30 الی 13- هزینه :40000 تومان آموزش ژله تزریقی حرفه ای - شنبه - 22 اردیبهشت - ساعت 10 الی 13 …