جلسه 13 حس خوب از سلسله صوت های خانم خالقی محمدی

با جلسه 13 حس خوب ، از سلسله مباحث دید نو ، زندگی نو در خدمت شما هستم . اعتماد به نفس یکی از مواردی است که اساتید مختلف در مورد آن پست های صوتی مختلفی دارند. به دلیل اینکه اعتماد به نفس خیلی خیلی به حس ما ارتباط دارد و ما میتوانیم آن را کشف…