,

شعبه غرب کانون فرهنگی راه روشن افتتاح شد.

مژده                                         مژده به اطلاع کلیه علاقه مندان کلاسهای فرهنگی ، هنری و...... کانون فرهنگی راه روشن می رسانیم که شعبه غرب کانون  افتتاح شد. برای شما عزیزانی که در غرب زندگی می کنید و دوست داشتید در کلاسهای کان…