گروه علمی راه روشن به منظور پاسخگویی به نیاز دانش آموزان و خانواده های محترمشان در موارد زیر راه اندازی شده است 

 • کلاسهای تقویتی
 • مشاوره تحصیلی
 • همایشهای رایگان
 • نکات شب امتحان
 • ارتقاء معدل
 • برنامه ریزی
 • پشتیبانی
 • تکنیکهای مطالعاتی
 • رژیم غذایی مثلث طلایی( دقت، تمرکز، حافظه )
 • راهکارهای رفع چالش ( انجام تکالیف ، مطالعه ، ایجاد انگیزه )
 • باشگاه عربی راه روشن نیز کلاسهای مختلفی را برگزار میکند که شامل کلاسهای زیر است :
 • آموزش مکالمه فصیح ویژه کودکان ۵تا ۷ سال و ۷ تا ۹ سال
 • دوره فشرده لهجه عراقی ویژه فصیح دانان
 • مکالمه آزاد فصیح
 • دوره ترجمه فارسی به عربی و عربی به فارسی
 • آموزش زبان فارسی به عرب زبانها
 • کتاب آموزش لهجه عراقی – آموزش به صورت حضوری و مجازی
 • آموزش لهجه شامی
 • کارگاه سمعی – بصری مکالمه آزاد ویژه زبان آموزان پیشرفته لهجه عراقی
 • زبان سرای اسلامی  راه روشن نیز کلاسهای مختلفی را برگزار میکند که شامل کلاسهای زیر است :
 • آموزش مهارت ترجمه (ترم ۱) – انگلیسی به فارسی – پیش نیاز : مدرک تحصیلی دیپلم به بالا – طول دوره : ۱۸ ساعت – یک روز در هفته
 • آموزش مهارت ترجمه(ترم ۲) – انگلیسی به فارسی – مهارت ترجمه یک – طول دوره : ۱۵ ساعت – یک روز در هفته
 • آموزش مهارت ترجمه (ترم ۳)- ویرایش  – مهارت ترجمه ی۱و۲ – ۱۲ ساعت – یک روز در هفته
 • آموزش مهارت ترجمه (ترم ۴) – فارسی به انگلیسی – مهارت ترجمه ۱ و ۲- ۱۸ ساعت – یک روز در هفته
 • دوره مکالمه تخصصی ترم ۱- طول دوره:۸ ترم – پیش نیاز : تعیین سطح – ۳۲ ساعت – یک روز در هفته ۴ ساعته
 • کارگاه تخصصی ریشه شناسی – پیش نیاز ندارد- ۳ ساعت
 • کارگاه تخصصی ریشه شناسی – پیش نیاز ندارد- ۳۶ ساعت – یک روز در هفته
 • کارگاه تخصصی ۵۰۴ – پیش نیاز ندارد – ۸ ساعت – یک روز در هفته –
 • کارگاه خوشنویسی – پیش نیاز ندارد – ۸ساعت – یک روز در هفته
 • کاپرپلیت – خوشنویسی ترم ۱ – ۶ ساعت – یک روز در هفته
 • کارگاه فونتیک – پیش نیاز ندارد-سه ساعت – یک روزه
 • کارگاه مکالمه آزاد -۱۸ ساعت – یک روز در هفته
 • آیلتس – تعیین سطح – ۴۸ ساعت – سه روز در هفته
 • کارگاه گرامر ( زمان ها ) – پیش نیاز ندارد – ۳ ساعت – یک روزه
 • گروه ۱ کودک و نوجوان ۵ تا ۷ سال – تعیین سطح – ۲۱ ساعت – دو روز در هفته
 • گروه ۲ کودک و نوجوان ۸ تا ۱۲ سال – تعیین سطح – ۲۴ ساعت – دوروز در هفته
 • گروه ۳ کودک ونوجوان۱۳ تا ۱۵ سال – تعیین سطح – ۲۱ ساعت – دو روز در هفته
 • F- تعیین سطح – ۲۱ ساعت – دوروز در هفته
 • E-تعیین سطح – ۲۴ ساعت – دو روز در هفته
 • PI- تعیین سطح – ۲۴ ساعت – دو روز در هفته
 • I- تعیین سطح – ۲۴ ساعت – دو روز در هفته
 • UI –  تعیین سطح – ۲۴ ساعت – دوروز در هفته