اگر خانم خانه دار هستیدو فرزند کوچک دارید ، اگر شاغل و یا دانشجو هستید و کار روزانه اجازه خروج از منزل را به شما نمی دهد ، اگر برای رسیدن به راه روشن زمان زیادی را باید صرف کنید ، اگر ترافیک و هزینه حمل و نقل مانع حضورتان میشود ، اگر همیشه فکر میکردید که کاش تهران بودم و از امکانات راه روشن بهره مند میشدم ، دیگر جای این اما و اگرها نیست ، با یک انتخاب درست و به روز راه روشن در خانه شما حضور خواهد داشت

👌💪اینبار راه روشن ،مثل همیشه پرقدرت ،
به خانه های شما میاید؛
👌💪بزودی ،حتی در تعطیلات ، راه روشن ، همگام شماست.
👌💪این مژده را به دوستان خود ،در شهرهای دور و نزدیک ،وحتی خارج از کشور ،برسانید
👌💻📲آغاز آموزش مجازی و اینترنتی
با موبایل یا کامپیوتر